YFF er det viktigste faget du har på skolen med tanke på å få deg læreplass. Våre bedrifter rekrutterer sine lærlinger gjennom YFF og da blir det viktig at du bruker denne muligheten godt. Det kan være lurt å legge ned litt arbeid i å finne riktig bedrift. Bruk læreren din og du kan også ta kontakt med oss i Otek om du ønsker hjelp til å finne aktuelle bedrifter

Otek, Byåsen vgs, Charlottenlund vgs og Rissa vgs har utarbeidet et arbeidshefte som du skal bruke i YFF. Heftet vil deles ut på skolen i tillegg til at du finner det her.

 

Documents: