En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typer trykte medier. Det kan være for eksempel trykking, ferdiggjøring av trykksaker og produksjon av emballasje.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du ha god forståelse for prosess og sikkerhet, og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør være kreativ, nøyaktig, systematisk og ha god orden. 

Vanlige arbeidsoppgaver

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du vurdere både kvalitet og kostnad når du velger produksjonsmetode. Du må du kunne betjene datastyrte maskiner og prosesser, og bruke avanserte digitale verktøy. I arbeidet må du ha fokus på miljøhåndtering og HMS.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av material, opplag og tidsbruk
  • valg av materialer og farger
  • styre og overvåke produksjonsprosessen
  • kommunikasjon med kunder og leverandører
  • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordre og rapporter
  • drift og vedlikehold av maskiner
  • pakking og distribusjon
  • utvikling av nye produksjonsmetoder og nye grafiske produkter

Les mer om fagoperatør i Grafisk produksjonsteknikk