Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler.

Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Personlige egenskaper

Som tavlemontør må du være nøyaktig, ha gode praktiske ferdigheter, evne til kreativitet og være løsningsorientert.

Sentrale arbeidsoppgaver

Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, samt kontroll. Sentrale arbeidsområder i faget:

  • Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer
  • Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler
  • Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon
  • Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg

Mer om tavlemontør