Som vikler kan du få jobb i bedrifter som produserer , monterer og vedlikeholder elektriske maskiner som transformatorer, generatorer og motorer for produksjon, distribusjon og utnytting av elektrisk kraft.

Personlige egenskaper

Du må ha godt håndlag, kunne arbeide effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre.

Sentrale arbeidsoppgaver

For småmaskiner spinnes viklinger av tynne metalltråder, tilformes og legges omkring jernkjeder for å danne magnetvirkning.

For større maskiner bygges viklinger opp av grovere ledere og pakkes sammen i viklingspakker.

Sentrale arbeidsområder er:

  • planlegging av produksjonsprosessen
  • framstilling av viklinger og montering av disse i elektriske maskiner
  • elektrotekniske beregninger
  • bruk av håndverktøy og elektrisk, hydraulisk og pneumatisk drevene maskiner
  • reparasjon, vedlikehold og elsikkerhet knyttet til framstilling av viklinger
  • montering av viklinger på blikkjerner i elektriske maskiner

Mer om vikler