En industrimontør jobber som regel i industribedrifter på land eller offshore, eller på skipsverft. Du kan også jobbe som service/reisemontør og utføre arbeid ute hos kunder i inn- og utland. 

Personlige egenskaper

Du bør være nøyaktig, og kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du må kunne kommunisere godt med andre yrkesgrupper som ingeniører og teknikere. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Du lærer å montere, bygge, reparere og vedlikeholde mekaniske produkter og maskiner. 

Sentrale arbeidsområder er 

  • montering og bygging av maskiner og elektromekanisk utstyr, pneumatiske og hydrauliske komponenter
  • utarbeiding og tolking av tekniske tegninger
  • bruk av maskinelementer, måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner ved bygging og montering
  • reparasjon og vedlikehold av maskinelt og mekanisk utstyr
  • reparasjonssveising og skjæring i ulike materialer
  • bruk av ulike festemetoder og skrueforbindelser, oljer og smøreutstyr

Les mer om industrimontør