Automatiker

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

CNC-maskinering

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri.

Industrimekaniker

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Industrimontør

En industrimontør jobber som regel i industribedrifter på land eller offshore, eller på skipsverft. Du kan også jobbe som service/reisemontør og utføre arbeid ute hos kunder i inn- og utland. 

Industrirørlegger

Arbeidsplasser for en industrirørlegger finnes innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Kjemiprosess

Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Motormekaniker

En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap.

Platearbeider

Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Sveis

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Produksjonsteknikk

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Grafisk Produksjonsteknikk

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typer trykte medier. Det kan være for eksempel trykking, ferdiggjøring av trykksaker og produksjon av emballasje.

Kulde- og varmepumpemontør

Som fagarbeider på dette området kan du få arbeid i bedrifter som driver med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner.

Vikler- og transformatormontørfaget

Som vikler kan du få jobb i bedrifter som produserer , monterer og vedlikeholder elektriske maskiner som transformatorer, generatorer og motorer for produksjon, distribusjon og utnytting av elektrisk kraft.

Mediegrafikerfaget

En mediegrafiker kan arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren. Eksempler er tradisjonelle grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, multimedieselskaper, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og produksjonsselskaper og større bedrifter med egne informasjons- og medieavdelinger.

Tavlemontørfaget

Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler.