Dersom du ønsker å søke læreplass innen våre fag, bør du gjøre følgende: 

  1. Søknad og CV med kompetansebevis/vitnemål sendes direkte til de bedriftene. 
  2. Du MÅ følge opp søknaden ved å oppsøke bedriften
  3. Din VIKTIGSTE arena for å søke læreplass skjer igjennom YFF

Det er ingen søknadsfrister, og vi tegner lærekontrakter hele året

 

Fra februar begynner bedriftene å melde inn behov.

Oversikten finner du under menyen medlemsbedrifter

Dette viser ikke det totale bildet av ledige læreplasser, da behov for lærlinger kan oppstå kontinuerlig.

Så vår anbefaling er å søke til alle våre medlemsbedrifter innenfor ditt fag.

 

Er du på utkikk etter læreplass bør du oppsøke bedrifter selv om årets inntak er over. Plutselig skjer det noe i bedriftene som gjør at de tar inn en ekstra lærling. Du bør også oppsøke bedrifter som ikke er godkjente. Ta kontakt med Ingunn tlf: 92 42 16 63 når du finner en bedrift som kan tenkte seg å ta deg inn som lærling, så ordner vi med godkjenning og andre praktiske ting.

 

Registrere søknad på VIGO

Du registrerer søknaden din på nettstedet www.vigo.no, som er åpent fram til søknadsfristen 1. mars (for særskiltsøkere er søknadsfristen 1. februar).

Registrering på VIGO gir deg ingen læreplass, men det er likevel VIKTIG at du registrere deg.

Logg deg på med MinID eller bankID. Skjemaet du får opp, inneholder opplysninger som er forhåndsregistrert for deg.

På det elektroniske søknadsskjemaet er det forklaringer om hvordan du fyller det ut.

På VIGO kan du se på eller endre søknaden din helt fram til søknadsfristen. Søker du særskilt, blir dette umulig etter 1. februar. 1. mars blir nettstedet stengt for ordinære søkere.

Har du fravær ?

Dersom du kan begrunne fraværet, er det viktig å få det med når du søker i VIGO