Prosjekter

11/05/2021  

CNC i fokus

Målet med dette prosjektet er å øke statusen og kunnskapen om faget blandt ungdom, foreldre og lærere. CNC maskineringsfaget er en kostnadskrevende fag og på bagrunn av dette har 6 av våre medlemsbedrifter (Verkstedpartner, Tromek, Sapeg, Aursund Maskinering, Sandvik Teeness, Servi Cylinderservice) gått sammen om å finansiere en CNC fres som er plassert ved Rissa vgs og en CNC dreibenk som er plasser ved Charlottenlund vgs. Opplæring av lærere gis gjennom et spleiselag der Kaspo som leverandør, Otek og skolene selv bidrar.

Det er satt ned en arbeidsguppa som følger opp dette arbeidet. I denne guppa sitter:

Sandvik Tenness

Verkstedpartner

Servi Cylinderservice

Rissa vgs

Byåsen vgs

Charlottenlung vgs

Sør Trøndelag fylket ved FVO

Otek

Kaspo maskin

 

Sandvik Tenness har utviklet et nytt besøksopplegg som brukes ved skolebesøk der fokuset er "in action" 

 

YFF i fokus

Yrkesfagligfordypning er et fag som er helt avhengig av tett og godt samarbeid mellom skole og næringsliv. Otek har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med felles forståelse og rutiner for YFF men også andre områder der skole og næringsliv må samarbeide for at ungdommen skal få best mulig utbytte av videregående opplæring. Det er også et fag som brukes som arena for å tegne lærekontrakter og derfor er det viktig med gode rutiner. 

Arbeidsgruppa består av:

Trondheim Stål

Rissa vgs

Charlottenlund vgs

Nidar

Otek

Opplæringskontoret NTNU

Sør Trøndelag fylke ved FVO

Sandvik Teeness

Byåsen vgs

Gauldal vgs

Arbeidsgruppen har utarbeidet en samarbeidsavtale som danner grunnlaget for hvilke områder vi skal samarbeide om. Det er også utarbeidet et Elevhefte som skal brukes i YFF. Du finner heftet i menyen YFF.