Hvorfor bli fagarbeider?

 • Personlig utvikling
 • Yrkesstolthet
 • Være en del av et fagmiljø
 • Lønn
 • Gjøre bevisste valg
 • Dokumentasjon på ting du kan
 • Forstå hvorfor og bakgrunnen for produksjonsmetoder
 • Delta i utviklingen av bedriften

 

Praksiskandidatordningen

§3-5 i Opplæringsloven legger til rette for at personer med lang erfaring skal kunne få tatt fagbrev. For å kunne melde deg opp til fagprøven må da ha:

 • Minimum 5 år relevant praksis (må dokumenteres)
 • Bestått teorieksamen i det faget du ønsker å melde deg opp i

 Som praksiskandidat er du selv ansvarlig for å tilegne deg både nødvendig teoretisk og praktisk kunnskap og ferdigheter.

For å kunne bestå den teoretiske eksamen samt være sikker på at du har kunnskap og ferdigheter innenfor alle kompetansemålene i læreplanen, kan det være lurt å få litt oppfølging fra Otek før du melder deg opp til teorieksamen og fagprøven.

Link til tidligere eksamensoppgaver for yrkesfag finner du her <---

 

Oppfølging fra Otek inneholder

 • Kontrakt med kandidaten og bedriften
 • Vurderingssamtaler opp mot kompetansemålene i læreplanen vær 3. mnd
 • Kurs
 • Opplærings- og vurderingsmateriell (Norsk Industri)
 • Oppmelding til teorieksamen og fagprøven

 

Kurs for praksiskandidater

 • Personløfter/ liftkurs
 • Truckførerkurs (motvekt og skyvemast)
 • Stroppe- og anhuking
 • Traverskran
 • Varme arbeider
 • Nek 400/FSE
 • EX-kurs
 • Terminering av ledere

 

Pris

Det utbetales ikke tilskudd til opplæring av praksiskandidater noe som betyr at kandidaten og eller bedriften blir fakturert for oppfølgingen fra Otek. Vi har laget en pakke som dere selv kan velge punkt fra.

Ta kontakt med Ingunn Olsen Berg tlf: 92 42 16 63 eller ingunn@otek.no for tilbud.