Informasjon rundt Corona- situasjonen

Publisert: 23/Mar/2020

Vi har tatt en avgjørelse på at vi ikke foretar oppfølging med personlig oppmøte, deltar i andre møter ved våre medlemsbedrifter eller hos andre samarbeidspartnere 

nå under korona utbruddet som pågår i området vårt.

 

Situasjonen knyttet til Coronavirus skaper store utfordringer for alle og noen kan bli rammet av permittering.

Det jobbes fram krisepakker for både næringsliv og enkeltpersoner for å hjelpe på i en utfordrende situasjon. Se vedlegg ang økonomi om du blir permittert.

Det er veldig viktig at lærlinger som blir permittert varsler opplæringskontoret så raskt som mulig.

Blir du permittert skal du forholde deg til informasjon fra bedriften din, men ta også kontakt med oss i OTEK. Ting skjer rask i disse dager og vi jobber for å holde oss oppdatert på siste nytt.

 

Når det gjelder hva som skjer med lærekontrakten, eventuell forlengelse av læretid og utsettelse av fagprøven så er dette uklart ennå, men det jobbes med løsninger.

 

 Ta godt vare på dere selv og hverandre!

Enighet-om-okonomisk-krisepakke-pa-Stortinget-2-1-1.pdf


DEL DENNE SAKEN