Som faglig leder/intruktør blir du en viktig deltaker i opplæringen av lærlinger og lærekandidater i din bedrift. Du skal koordinere og strukturer opplæringen samt gi konstruktive tilbakemeldinger. I fagopplæringen kalles dette underveisvurderin og består av:

  • Gi lærlingen og lærekandidaten veiledning om hvordan de skal utvikle seg videre i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget
  • Gi lærlingen og lærekandidaten tips om læringsprosessen
  • Motivere til videre lærling
  • Komme med innspill i forhold til sprøsmål om tilpassing av opplæringen når det er aktuelt

Fokuset skal være faglig utvikling i tiden som ligger framover = framovermelding.

Underveisvurderingen foregår i 3 former:

  • Den regelmessige underveisvurderingen fra fagligleder/intruktør i tilknytning til det daglige arbeidet
  • Vurdering av prøver eller oppgaver underveis i opplæringen.
  • Halvtårsvurdering - gis i form av en melding og som skal beskrive hvor mye lærlingen og lærekandidaten kan og har lært i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Det skal også gis veiledning om hvordan kandidaten kan jobbe videre for å utvikle seg. 

OTEK deltar på halvtårsvurderingene, og for å sikre en ekstra god opplæring gjennomfører vi oppfølging hver 3. mnd. 

Som faglig leder og instruktør i OTEK vil du få tilbud om en kurspakke som består sv 3 trinn, se kurs i menyen. I tillegg vil vi invitere til temasamlinger om tidsaktuelle tema.