Statens lånekasse

Lån og stipend til utdanning

Lovdata.no

Opplæringslova mm

Velgetyrke.no

Felles portal for opplæringskontorene i Sør-Trøndelag

Vilbli.no

Informasjon om utdanning og yrkesvalg

Fremtidsjobbene

Artikkel angående Statistisk Sentralbyrå sine prognoser.

Tgf.no

Grafisk Forbund Midt-Norge

Opplæringskontoret NTNU

Hjemmesiden for opplæringskontoret NTNU