Lærlinger kan søke om å få gjennomføre 12-14 uker av læretiden sin i et annet Europeisk land. Du vil da få et stipend som dekker reise og opphold i perioden.

Se introduksjons video fra Sør Trøndelag fylkeskommune: https://vimeo.com/137367331

Ønsker du mere info ta kontakt med  ingunn@otek.no

 

Info finner du her: https://esn.org/ 

 

Noryardslærlinger på utviksling i Italia

Klikk her for å lese