Her vil vi legge ut bilder og filmer av både lærlinger og elever i arbeid. Dette vil gi deg et godt innblikk i hva hverdagen består i innenfor de forskjellige fagene våre. 

 

 

Bilder             Bilder 2                     Filmer